Alcătuiesc acest blog din dorința de a veni în ajutorul celor care doresc să se elibereze de o povară ce le apasă viața și le întunecă ori împiedică bucuria. Este o culegere de materiale pe care le-am întâlnit și folosit în viața mea și pot da mărturie de utilitatea lor. Voi începe cu Seminarul Iertării, alcătuit și aplicat de maica Siluana Vlad și maicile de la Centrul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, cel cu care am început eu însămi această lucrare și prin care Domnul m-a călăuzit inițial. Acesta a fost un punct esențial pe o cale minunată, care se desfășoară prin Harul lui Dumnezeu spre slava Lui și spre împlinirea faptelor mai înainte zidite de Domnul ca să umblu întru ele (Efeseni 2,10)

Esența păcii

Dacă ne măsurăm calitatea vieții nu prin suma senzațiilor psiho-fizice plăcute, ci prin extensiunea conștiinței pe care o avem cu privire la realitățile universului, și, mai cu seamă, la Adevărul Dintâi și Cel de pe Urmă, atunci vom înțelege ce anume stă în spatele cuvintelor lui Hristos: ”Pacea Mea v-o dau”, spuse ucenicilor cu câteva ore înaintea morții Sale pe cruce. Esența păcii lui Hristos stă în cunoașterea desăvârșită pe care o avea despre Tatăl. Tot așa se întâmplă și cu noi: dacă cunoaștem Adevărul Veșnic, toate chinurile acestei vieți vor fi îndepărtate la periferia existenței noastre, în timp ce lumina vieții ce purcede din Tatăl va domni înăuntrul nostru.  (Arhim. Sofronie Saharov, Rugăciunea – experiența Vieții Veșnice, Editura Deisis, p. 78)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu